Båtklubben

Skåre båtklubbs klubbhus

Aktuellt

Skåre båtklubb

SBK årsmöte 2021 nu bestämt (2020-11-26)


SBK uppvaktar Visit Trelleborg (2020-11-18)

Skåre Båtklubb har, tillsammans med Skårefiskarnas intresseförening och Skåre Byalag, skrivit till Visit Trelleborg för att “sätta strålkastarljus” på kvarstående brister i renoveringen av Skåre Hamn. Brevet kan läsas här:


Samkvämet på Första advent inställt (2020-11-16)

På grund av de nya skärpta Corona-restriktionerna kommer den planerade samlingen på Första advent inte att genomföras. Styrelsen beklagar!


Glöm inte att rösta för nya bryggor (2020-11-16)


Styrelseprotokoll från mötet 2020-11-06 finns nu publicerat under rubriken Protokoll (2020-11-10)


Lägesuppdatering av arbetena i Skåre Hamn (2020-10-22)

Muddringsarbetet i Skåre hamn startade nästan planenligt den 6/10. På mindre än två veckor har hela innerhamnen muddrats till mer än två meters djup. Eftersom muddringen gått fortare än planerat och de upptagna massorna understigit den beräknade mängden fanns tid och utrymme att muddra även längs ytterhamnens östra pir. Föredömligt snabbt meddelade Länsstyrelsen tillstånd för detta och djupet överstiger nu två meter även i ytterhamnen.

Närmast vidtar spontning med stålspont av hela den östra pirarmen och de inre pirarmarna. Under vintern kommer också småbåtsbryggan tillfälligt att tas bort så att stålsponten under bryggan kan avlägsnas och den gamla slänten under bryggan återställas. Härigenom kommer vattenrörelserna i innerhamnen förhoppningsvis att reduceras. När småbåtsbryggan återplaceras kommer den att förses med ett dryga metern högt staket för att öka personsäkerheten.

Östra pirarmen förstärks för att klara tyngden av pålningsmaskinen

När spontningen av hamnen är klar ska stålsponten i ytterhamnen kläs in med trä så att fritidsbåtar på ett bättre sätt ska kunna förtöja. Rostig plåt på kajerna kommer också att målas så att båtägarna slipper få rostfläckar ombord. Östra pirarmen ska till våren i första hand reserveras för gästbåtar som då kan förtöja långsides.

Redan idag fungerar kommunens wi-fi i innerhamnen. Till våren kommer nätet att förstärkas så att det även fungerar klanderfritt längst ut i ytterhamnen.

Tyvärr har inte projektets ekonomi i dagsläget medgivit att det byggs en brygga över storstenen som placerats på utsidan av de inre pirarmarna. Lite tråkigt är det med tanke på att dessa förtöjningsplatser är väldigt bra med hänsyn till rådande vindar. Här skulle ett tiotal lite större båtar kunna få plats.

Sammanfattningsvis kan sägas att hamnen kommer att upplevas som en betydligt mer välkomnande småbåtshamn än den gjort de senaste åren. SBK styrelse ser fram emot en ny båtsäsong med trevliga aktiviteter i hamnen.


Ny fläkt i klubbhuset (2020-09-24)

Båtklubbens arbete mot en klimatsmart och miljöanpassad verksamhet tog ett litet steg framåt i torsdags.

För att förbättra inomhusklimatet i klubbstugan installerade vi en solenergidriven fläkt. Bättre luft med minimal miljöpåverkan enligt tesen ”många bäckar små ….”