Styrelse

Mejl till styrelsen skickas till: styrelsen@skarebatklubb.se

Befattning Namn Mobiltelefon
Ordförande Stefan Bergström 0703 999 700
Kassör Fredrik Trulsson 0706 868 747
Sekreterare Fredrik Hallström 0704 612 792
Ledamot Bengt Werner 0705 813 030
Ledamot Jonas Malmsten 0731 417 128