Klubbens segeljollar

I dagsläget har klubben bara en segeljolle, men vi spanar intensivt efter en begagnad jolle av typen C55. Alla tips mottages tacksamt.

Jollen klarar tryggt tre vuxna personer

Regler vid lån av jollen

  • Jollen får lånas av alla medlemmar som gått SBK seglingskurs eller som på annat sätt visat för styrelsen att de kan hantera jollen. Enklast är att kontakta sekreteraren.
  • Vid segling ska man vara minst två personer, varav minst en ska vara medlem
  • Flytväst ska alltid bäras av alla i jollen
  • Segling får tills vidare bara ske när medelvinden är mindre än 7 m/s
  • Jollen är försäkrad hos Svenska Sjö. Låntagaren får stå för självrisken vid en eventuell olycka som kräver att försäkringsbolaget blandas in
  • Eventuella skador eller brister på jollen rapporteras snarast till sekreteraren

Bokning av jollen

Tills vidare har vi inget beslutat bokningssystem för jollen.
De som är intresserade av att låna jollen rekommenderas att gå med i WhatsApp-gruppen ”Skåreseglare” som hanteras av Allan Dittrich med mobilnummer 070 537 5772. I gruppen kan man sedan publicera att man vill nyttja jollen en viss dag, eller så kan man fråga om någon vill vara med och segla en viss dag.