Skåreboträffar – Detta har hänt 2020

Skåre Byalag 5 februari - Brottsoffersjouren

SKÅRE BYALAG gästades av tre representanter för Brottsofferjouren Söderslätt den 5 februari. Ett drygt 25-tal, nästan samtliga pensionärer, kom till Båtklubbens lokal för att få tips om hur man skyddar sig mot olika brott och vilket stöd Brottsofferjouren kan erbjuda den som drabbas.

– I Brottsofferjouren Söderslätt ingår Trelleborg, Vellinge och Svedala. Det var egentligen på initiativ av en drabbad person, som tyckte att de utsatta glömdes bort, som det hela startade 1986. Vi var den tredje jouren i Sverige och fick  10.000 kronor i startbidrag  av Trelleborgs kommun, berättade Jan-Erik Bång, som varit med från starten.

Brottsofferjouren Söderslätt har ingen anställd, det finns det inte pengar till.

Ingrid Jerlebrink som varit stödperson sedan 2011 informerade om vilken hjälp som finns att få om man råkat ut för något brott.

– Det kan handla om medmänskligt stöd, någon att prata med, hjälp i kontakterna med myndigheter och försäkringsbolag, stöd vid rättegång mm.

En stödperson får inte vara straffad och har tystnadslöfte. Det är ett ideellt arbete.

Claes Månsson tog upp ett aktuellt ämne, brott mot äldre, som ökat katastrofalt den senaste tiden. Ett ämne som intresserade åhörarna i hög grad!

Hur det kan gå till när bankkortet stjäls, om en okänd person lurar sig in i en lägenhet, hur man värjer sig mot telefonförsäljare illustrerades med mycket informativa filmer och en broschyr “Trygg hemma och borta, att förebygga våld mot äldre”.

Information om Brottsofferjouren finns på www.soderslatt.boj.se

Ann-Britt Andersson från Byalaget tackade de tre stödpersonerna för en intressant afton.

Skåre Byalag 4 mars - Stina med bina

Skåre Byalag hade besök av den entusiastiska biodlaren Stina Hedlund från Bjärred den 4 mars. Ett 25-tal Skårebor samlades för att höra “Stina med bina” berätta om sitt stora, ganska nyvaknade intresse, för de livsviktiga insekterna.

Innan bina blev Stinas “livsverk”  –  att odla och sprida kunskap om binas betydelse – arbetade hon bland annat som journalist och florist.

– Jag har sju bisamhällen i Bjärred. Mina bin pollinerar traktens blommor. Det är ett mycket viktigt jobb. Var tredje tugga vi äter är beroende av binas arbete, berättar Stina.

Men vad tycker grannarna om att ha en massa bikupor så nära sitt hus och sin trädgård? Enligt Stina är de bara positiva, dom får ju mycket frukt med hjälp av bina.

Vi får veta en hel del om de olika bina i kupan:

 Om drottningen som är mor till alla bina. Hon är större, har ingen gadd och lever ca fyra år.

Om de 300 drönarna som är lurviga och bara lever en sommar.

Om de 50.000 arbetsbina som är sterila och utför olika uppgifter i kupan, de matar, städar och vaktar.

– Det finns många uttryck om bin, till exempel “arg som ett bi” det stämmer inte! Däremot är “flitig som ett bi” helt korrekt, menar biodlare Stina.

Det är viktigt att biodlaren har en drottning av god kvalitet. De finns att köpa hos speciella drottningodlare och är ganska dyra.  Levande drottningar skickas ofta med posten till köparen!

I ett bisamhälle fås normalt ca 30 kg honung.

– Värm aldrig honung över 40 grader, då dör de antibakteriella egenskaperna, varnar Stina Hedlund.

Bina gillar bäst små blommor som lavendel, inte stora rosor och dahlior.

Österrikaren Karl von Frisch fick nobelpris 1973 för forskningen om hur bina “dansar runt”.

Det intressanta föredraget slutade med att Skåreborna fick tips om hur man börjar med biodling:

– Det är viktigt att man skaffar bra bin med rätt egenskaper, poängterade Stina med bina.

Hon tackades av Byalaget för en intressant kväll.

Skåreboträff hos Stinsen och Stinsan i Smyge den 21 Juli

21 juli åkte Byalaget, ett 15-tal personer i egna bilar, på en sommarutflykt till Bo Persson i Smygehamn. Där var det inte bara en fantastisk blomsterprakt att beundra utan också en imponerande modelljärnväg som väckte stort intresse. 

 

Efter en mycket intressant guidning både av järnväg och växter slog vi oss ner för en fika i trädgården, med corona avstånd obs.