Skåreboträffar

Föreläsningar/Trivselkvällar, ett initiativ som startade 2013, har som syfte att öka gemenskapen och stärka samhörigheten på Skåre. Träffarna skall både vara sociala, ha ett varierat program med t.ex. föredrag och andra gemensamma aktiviteter och där frågor gällande Skåre kan diskuteras och föras vidare till Byalagets styrelse och Verksamhetsrådet för Skåre hamn.

Träffarna är inplanerade att hållas en gång i månaden  i Båtklubbens lokal under vår och höst.

Kontaktperson: Elisabeth Mansell tfn.0708 670272  e-post. elisabeth@mansell.se