Midsommar & Valborg

Valborg firas varje år den 30 april på ängen i västra delen av fiskeläget. Bålet tänds vid strandkanten kl. 20.00 (om vädret tillåter). Från den 1 april kan grenar och ris från trädgården läggas på anvisad plats. Spontan sång brukar utbryta till vårens ära!

Kontaktperson: Johnny Andersson tfn. 0703 733904

 

Midsommarfirandet hålls på ängen vid lekplatsen i västra delen av fiskeläget. Klädsel av stången sker kl. 11.00* och dans kring stången kl. 15.00 till levande musik. Egen kaffekorg medtages. Firandet avslutas med brännboll för dem som vill kl. 20.30 på samma ställe.

*Viktigt att alla hjälps åt

Kontaktpersoner: Helene och Håkan Hansson tfn. 330442.