Båtklubben Informerar

Medlemsmöte SBK 27 april 2019.
1. Mötets öppnande
Ordförande Kenneth Lundgren hälsade alla välkomna, speciellt nya medlemmen Isak
Rasmusson och ”nygamla” medlemmen Stefan Bergström, och förklarade mötet öppnat.
2. Val av ordförande
Till ordförande för möte valdes Kenneth Lundgren
3. Val av sekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Hans Janstad
4. Val av justerare
Till justerare av mötesprotokoll valdes Fredrik Hallström samt Stefan Bergström.
5. Godkännande av dagordning
Dagordning gicks igenom och godkändes
6. Protokoll från förra mötet
Förra protokollet lästes upp och lades till handlingarna.
7. Ekonomin
Klubbens ekonomi gicks igenom. Konstaterades att vi nu använt de pengar som budgeterats
för renovering och förutom mindre komplement i renoveringen skall vi fokusera på klubbens
verksamhet och utveckling.
8. Klubbhusets status inklusive inventarier.
Här redogjordes för det utomordentliga arbete som utförts av klubbmedlemmar.
Golvet i klubbhuset har höjts ed 15cm och belagt med gångvänlig, sobra plattor. Stolar och
bord har införskaffats från den s.k. Malmros-salen i Ångkvarnens gamla magasinsbyggnad.
Fortsatt renovering, dvs kortsidorna på Båtklubbens hus, är möjlig inom de ekonomiska
ramarna.
10. Planer på kommande aktiviteter
Gällande planerna på kommande aktiviteter så medförde detta en livlig diskussion. Det
gällde t.ex. kurs om förarbevis och Gubbasegling. Beslöts att försöka hålla en kurs för
Förarbevis under hösten, under legitimerad och sakkunnig ledning av medlemmar i
Båtklubben. Det blev även en engagerad diskussion om hur man skulle fånga in ungdomar i
segelsporten, hur man skulle hyra in lämpliga båtar etc.
11. Övriga frågor
Information gavs om mötet som Kenneth Lundgren och Ulf Sandgren haft med Erik
Lundström (KD) angående arrendekostnader och de olika problemen i Skåre Hamn.
Erik Lundström tillträder i sommar posten som ordförande i Visit Trelleborg, som kommer att
ha ansvar för småbåtshamnarna. Erik Lundström är engagerad i frågor som rör Trelleborgs
småbåtshamnar, har gjort mycket för Smygehamn, och visade stor förståelse för de olika
problemen i Skåre Hamn. Han anser att alla småbåtshamnarna Smygehamn, Gislöv och Skåre
är lika värdefulla för Trelleborgs kommun. Införstådd med att det tidigare varit olika
prioritering på hamnarna, men framöver skall samordnade åtgärder ske på lika villkor.
Under klubbmötets diskussion påpekades status för Skåre Hamns västra sida, eventuella
förändringar med pålningsbredden, behovet av att plocka upp gamla däck etc. ur hamnen,
att ge positiv information om Båtklubbens verksamhet och att göra hamnen attraktiv för
båtgäster och hur dessa skulle på ett smidigt sätt kunna komma i kontakt med butiker i
Trelleborg. Vilket fordrade upplysningar om de märkliga buss eller taximöjligheter som finns.
Tider som om möjligt skulle tillföras protokollet som bilaga. Det debatterades också om
Swish skulle kopplas till Skåre Båtklubbs bankkonto.
12. Nästa möte
Här gavs en trevlig information om den båtklubbsfest, med redan berömd fisksoppa, som
planeras ske den 12:e juli med begynnelse kl. 18. En sammankomst med båtklubbens
medlemmar inklusive partners. Nästa medlemsmöte bestämdes till just 12 juli, varför själva
klubbmötet sattes till klockan 17:00, så att olika mötespunkter kunde avhandlas innan de
respektive anländer till det festliga inslaget.
13. Mötets avslutande
Ordförande Kenneth Lundgren tackade samtliga och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet
………………………… …………………………. …………………………
Hans Janstad
Sekreterare

Justeras Justeras
Fredrik Hallström Stefan Bergström

Förarintygskurs Skåre Båtklubb

SKÅRE BÅTKLUBB

Examen !

Då har de flitiga eleverna på Skåre Båtklubbs Förarintygskurs tagit examen.

Nedan ser ni de glada studenterna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Hallström låter hälsa att det går att anmäla sig inför nästa kursomgång redan nu.

Kontakta Fredrik på: figge_h@hotmail.com

Hösten 2019 anordnar Skåre Båtklubb en kurs med mål att erhålla Förarintyg för båt. Kursen är öppen för gamla och nya medlemmar i Skåre Båtklubb i åldrarna 14 – 99 år. Max antal elever är 12 stycken.

Omfattning: 8 onsdagkvällar (1 kväll/vecka) med början den 2/10 och med möjlighet att avlägga examen den 27/11.

Kostnader: Kursen är gratis men kursmaterialet (Kurslitteratur, passare, transportör, sjökort) kostar 700 kr. Examensavgiften är 450 kr och den Blå intygsboken med examensbevis kostar 50 kr. För nya medlemmar är medlemsavgiften till Skåre Båtklubb för 2019 sänkt från 300 kr till 200 kr.

Kursledare: Fredrik Hallström, mobil: 0704-612 792

 

Anmälan: Intresseanmälan med angivande av namn, födelseår, postadress, mejladress och telefonnummer mejlas till: figge_h@hotmail.com senast
2019-09-08. Som alternativ till mejl kan intresseanmälan skickas med SMS till kursledaren. Senast 2019-09-15 erhålls meddelande om eventuellt deltagande.

Eftersom Skåre båtklubb vill föryngra medelåldern i klubben så har ungdomar 14-20 år företräde om kursen blir fulltecknad. I övrigt gäller först till kvarn …

Hjärt-Lung-Räddning – 6e September 17:30

Skåre Båtklubb anordnar tillsammans med TBG Räddningstjänst utbildning i HLR.

Gäller er som är med i Båtklubben, Fiskarföreningen, Byalaget och i mån av plats även er som har nära anknytning till Skåre Fiskeläge.

Preliminärt datum för utbildning är onsdagen den 6:e september kl 17:30.

Utbildningen är ca 3 tim lång.

Det är brandman Måns Lindgren från Trelleborgs Räddningstjänst som håller i utbildningen.

Plats: Skåre Båtklubbs klubbhus.

Max antal deltagare är 12st.

Anmäl ert intresse till: kenneth.lundgren@mbox305.tele2.se

Det går också bra att ringa Kenneth Lundgren, Båtklubbens ordf. på 070 513 16 24.

Tänk på: endast 12platser, så anmäl ert intresse så snart ni kan.

De som ej var med på förra årets utbildning har förtur.

Med vänliga hälsningar,

Skåre Båtklubb

Skåre båtklubb gästar Bachmans

Det var verkligen en livsviktig sammankomst som Skåre båtklubb hade när man inbjudits till en information hos Bachmans Skeppshandel och Dyk & Flottservice i Malmö. Där fick man ta del av det senaste när det gäller säkerhetsutrustning för sjöfolk, fiskare och fritidsseglare. En grupp om ca 15 man fick bekanta sig med små livflottar, överlevnadsdräkter, flytvästar, nödskott och allt som kan behövas om det går snett på sjön, om olyckan är framme. Då gäller det att ha rätt material, att i tid ha satt sig in hur allt fungerar. Möjligheterna till överlevnad beror på detta.

Det var mycket uppblåsbart, med kolsyra med tillsats av kvävegas. Det var uppblåsbara flottar och livvästar, dock icke någon uppblåsbar sjöjungfru i stil med Uppblåsbara Barbara. Nej, här gällde allvaret, möjligheten att överleva.

Bachmans Skepppshandel, som numera huserar på Nubbgatan 7 (obs! inte Nubbegatan) är en institution i Malmö. Bachmans Repvaruaffär grundades redan 1848, då hade man repslageri på väster i Malmö. Tio år senare fick man tillstånd att driva en fabrik för segelsömmarbeten och då flyttar man repslagarbanan vid Malmöhus till en större bana i Arlöv.

1862 får Bachman burskap som skeppsfournerare och då är Bachmans skeppshandel född. Sedan rullar det på. Grundaren, Fredrik Bachman, avlider vid sekelskiftet, 1800-1900, sönerna tar över och 1910 ombildas företaget till aktiebolag. 1924 kommer Wilhelm G Walldow till firman. De olika avdelningarna utvidgas, partihandeln ökar, liksom tillverkningen av presenningar, flaggor och diverse utrustningsartiklar för fartyg.  Bachmans har flyttat från Mercuriuskvarteret till N Vallgatan 66 och därefter till nr 68. Sedan går flyttlasset till N Vallgatan 74.

1975 sker något som skall förnya Bachmans. Södra Sveriges Dyk & Flottservice startas i Malmö frihamn. Man sysslar med dykeriarbeten och service av livflottar. Året därefter ombildas företaget till aktiebolag med namnet Dyk & Flottservice. Nu flyttar man från frihamnen till de lokaler där verksamheten bedrivs än idag. Och 1981 förvärvar man samtliga aktier i AB Bachmans Repvaruaffär & Skeppshandel. Skeppshandeln drivs vidare som skeppshandel och båttillbehörsbutik.

Bachmans epok på väster i Malmö avslutas 1995 då Skeppshandeln flyttas till Dyk & Flottservice lokaler på Nubbgatan 7. Mycket av den gamla inredningen och atmosfären får gå med på flyttlasset.

Numera ligger fokus på de mindre båtarna, industri och personer som är helt utan båt. I servicestationen erbjuds service av både stora och små livflottar, överlevnadsdräkter och flytvästar.

Hälsningar

Båtklubben

Hjärt-Lung-Räddning

Skåre Båtklubb har i samarbete med TBG Räddningstjänst, Gislöv och Smyges båtklubbar fått 8st utbildningsplatser i HLR.

Datum för utbildning är 25/2 resp 18/3. Tid 18-21. Plats Räddningstjänsten i TBG alternativ någon av klubbarnas lokaler.

Då vi endast har totalt 8 platser fördelade på dessa 2 utbildningstillfällen, (max 12 personer åt gången fördelade på 3 klubbar), ber jag er som är intresserade av att lära sig HLR att snarast anmäla sig till: kenneth.lundgren@mbox305.tele2.se.

Det går också bra att ringa mig på 0708-131624. Meddela vilket/vilka datum ni har möjlighet att gå.

OSA senast 8 februari

Tänk på: endast 8platser, först till kvarn….sen blir det reservlista.

Kan bli underlag för framtida utbildningsplaner.

MVH

Kenneth Lundgren