Styrelse Skårefiskarnas Intresseförening

Ordförande:        Hans Ekström        uschiekstrom@gmail.com

V. ordförande:    Ulf Sandgren

Kassör:                Mats Bengtsson      bikini@tele2.se

Ledamot:            Johan Linde            johanlindefirma@hotmail.com

Ledamot:            Johnny Andersson (Nyinvald 2016)

Suppleant:         Alf Olsson (Nyinvald 2016)

Suppleant:        Tommy Andersson (Nyinvald 2016)