Båtklubben Informerar

Medlemsmöte SBK 27 april 2019.
1. Mötets öppnande
Ordförande Kenneth Lundgren hälsade alla välkomna, speciellt nya medlemmen Isak
Rasmusson och ”nygamla” medlemmen Stefan Bergström, och förklarade mötet öppnat.
2. Val av ordförande
Till ordförande för möte valdes Kenneth Lundgren
3. Val av sekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Hans Janstad
4. Val av justerare
Till justerare av mötesprotokoll valdes Fredrik Hallström samt Stefan Bergström.
5. Godkännande av dagordning
Dagordning gicks igenom och godkändes
6. Protokoll från förra mötet
Förra protokollet lästes upp och lades till handlingarna.
7. Ekonomin
Klubbens ekonomi gicks igenom. Konstaterades att vi nu använt de pengar som budgeterats
för renovering och förutom mindre komplement i renoveringen skall vi fokusera på klubbens
verksamhet och utveckling.
8. Klubbhusets status inklusive inventarier.
Här redogjordes för det utomordentliga arbete som utförts av klubbmedlemmar.
Golvet i klubbhuset har höjts ed 15cm och belagt med gångvänlig, sobra plattor. Stolar och
bord har införskaffats från den s.k. Malmros-salen i Ångkvarnens gamla magasinsbyggnad.
Fortsatt renovering, dvs kortsidorna på Båtklubbens hus, är möjlig inom de ekonomiska
ramarna.
10. Planer på kommande aktiviteter
Gällande planerna på kommande aktiviteter så medförde detta en livlig diskussion. Det
gällde t.ex. kurs om förarbevis och Gubbasegling. Beslöts att försöka hålla en kurs för
Förarbevis under hösten, under legitimerad och sakkunnig ledning av medlemmar i
Båtklubben. Det blev även en engagerad diskussion om hur man skulle fånga in ungdomar i
segelsporten, hur man skulle hyra in lämpliga båtar etc.
11. Övriga frågor
Information gavs om mötet som Kenneth Lundgren och Ulf Sandgren haft med Erik
Lundström (KD) angående arrendekostnader och de olika problemen i Skåre Hamn.
Erik Lundström tillträder i sommar posten som ordförande i Visit Trelleborg, som kommer att
ha ansvar för småbåtshamnarna. Erik Lundström är engagerad i frågor som rör Trelleborgs
småbåtshamnar, har gjort mycket för Smygehamn, och visade stor förståelse för de olika
problemen i Skåre Hamn. Han anser att alla småbåtshamnarna Smygehamn, Gislöv och Skåre
är lika värdefulla för Trelleborgs kommun. Införstådd med att det tidigare varit olika
prioritering på hamnarna, men framöver skall samordnade åtgärder ske på lika villkor.
Under klubbmötets diskussion påpekades status för Skåre Hamns västra sida, eventuella
förändringar med pålningsbredden, behovet av att plocka upp gamla däck etc. ur hamnen,
att ge positiv information om Båtklubbens verksamhet och att göra hamnen attraktiv för
båtgäster och hur dessa skulle på ett smidigt sätt kunna komma i kontakt med butiker i
Trelleborg. Vilket fordrade upplysningar om de märkliga buss eller taximöjligheter som finns.
Tider som om möjligt skulle tillföras protokollet som bilaga. Det debatterades också om
Swish skulle kopplas till Skåre Båtklubbs bankkonto.
12. Nästa möte
Här gavs en trevlig information om den båtklubbsfest, med redan berömd fisksoppa, som
planeras ske den 12:e juli med begynnelse kl. 18. En sammankomst med båtklubbens
medlemmar inklusive partners. Nästa medlemsmöte bestämdes till just 12 juli, varför själva
klubbmötet sattes till klockan 17:00, så att olika mötespunkter kunde avhandlas innan de
respektive anländer till det festliga inslaget.
13. Mötets avslutande
Ordförande Kenneth Lundgren tackade samtliga och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet
………………………… …………………………. …………………………
Hans Janstad
Sekreterare

Justeras Justeras
Fredrik Hallström Stefan Bergström

Förarintygskurs Skåre Båtklubb

 

SKÅRE BÅTKLUBB

Hösten 2019 anordnar Skåre Båtklubb en kurs med mål att erhålla Förarintyg för båt. Kursen är öppen för gamla och nya medlemmar i Skåre Båtklubb i åldrarna 14 – 99 år. Max antal elever är 12 stycken.

Omfattning: 8 onsdagkvällar (1 kväll/vecka) med början den 2/10 och med möjlighet att avlägga examen den 27/11.

Kostnader: Kursen är gratis men kursmaterialet (Kurslitteratur, passare, transportör, sjökort) kostar 700 kr. Examensavgiften är 450 kr och den Blå intygsboken med examensbevis kostar 50 kr. För nya medlemmar är medlemsavgiften till Skåre Båtklubb för 2019 sänkt från 300 kr till 200 kr.

Kursledare: Fredrik Hallström, mobil: 0704-612 792

 

Anmälan: Intresseanmälan med angivande av namn, födelseår, postadress, mejladress och telefonnummer mejlas till: figge_h@hotmail.com senast
2019-09-08. Som alternativ till mejl kan intresseanmälan skickas med SMS till kursledaren. Senast 2019-09-15 erhålls meddelande om eventuellt deltagande.

Eftersom Skåre båtklubb vill föryngra medelåldern i klubben så har ungdomar 14-20 år företräde om kursen blir fulltecknad. I övrigt gäller först till kvarn …

Båtklubben – Sommarmötet

I korvens tecken, ja, så gick Skåre båtklubbs senaste möte. Det var nämligen en informell sammankomst, en trivselkväll, för att ”spåna” om kommande begivenheter. Mötet skedde vid den stora grillen bredvid Ulf Sandgrens ”hodda”. Tolv personer hade hörsammat kallelsen, och när kolen i grillen börjat vitna så hälsade Kenneth Lundgren påpassligt VARMT välkommen.

Det bjöds på både ba®bords- och styrbords-korv, allt efter vilken sida om bordet man satt, ja, det blev i de flesta fall båda varianterna. Dessutom blev det en livlig diskussion beträffande navigation. För just vid tillfället hade inte mindre än tre ”flytetyg” gått på de beryktade reven vid Stavstensudde och Skåre. Det allmänna ”tänket” var att dessa båtolyckor verkligen var onödiga eftersom det idag finns så fina elektroniska sjökort. Men som alltid gäller det att kunna behärska hjälpmedeln på rätt sätt. Den alltid hälpsamme och handaskicklige Alf Olsson utsågs till hedersmedlem i Båtklubben och fick under applåder ett diplom som synligt bevis på sin upphöjelse.

Ja, korven gick friskt åt under stilla vatten- och öl-klunk allt medan solen gick ner bakom Båtklubbens Dassa-vy.

 

rapporterar sekreteraren

 

Hjärt-Lung-Räddning – 6e September 17:30

Skåre Båtklubb anordnar tillsammans med TBG Räddningstjänst utbildning i HLR.

Gäller er som är med i Båtklubben, Fiskarföreningen, Byalaget och i mån av plats även er som har nära anknytning till Skåre Fiskeläge.

Preliminärt datum för utbildning är onsdagen den 6:e september kl 17:30.

Utbildningen är ca 3 tim lång.

Det är brandman Måns Lindgren från Trelleborgs Räddningstjänst som håller i utbildningen.

Plats: Skåre Båtklubbs klubbhus.

Max antal deltagare är 12st.

Anmäl ert intresse till: kenneth.lundgren@mbox305.tele2.se

Det går också bra att ringa Kenneth Lundgren, Båtklubbens ordf. på 070 513 16 24.

Tänk på: endast 12platser, så anmäl ert intresse så snart ni kan.

De som ej var med på förra årets utbildning har förtur.

Med vänliga hälsningar,

Skåre Båtklubb

Skåre båtklubb gästar Bachmans

Det var verkligen en livsviktig sammankomst som Skåre båtklubb hade när man inbjudits till en information hos Bachmans Skeppshandel och Dyk & Flottservice i Malmö. Där fick man ta del av det senaste när det gäller säkerhetsutrustning för sjöfolk, fiskare och fritidsseglare. En grupp om ca 15 man fick bekanta sig med små livflottar, överlevnadsdräkter, flytvästar, nödskott och allt som kan behövas om det går snett på sjön, om olyckan är framme. Då gäller det att ha rätt material, att i tid ha satt sig in hur allt fungerar. Möjligheterna till överlevnad beror på detta.

Det var mycket uppblåsbart, med kolsyra med tillsats av kvävegas. Det var uppblåsbara flottar och livvästar, dock icke någon uppblåsbar sjöjungfru i stil med Uppblåsbara Barbara. Nej, här gällde allvaret, möjligheten att överleva.

Bachmans Skepppshandel, som numera huserar på Nubbgatan 7 (obs! inte Nubbegatan) är en institution i Malmö. Bachmans Repvaruaffär grundades redan 1848, då hade man repslageri på väster i Malmö. Tio år senare fick man tillstånd att driva en fabrik för segelsömmarbeten och då flyttar man repslagarbanan vid Malmöhus till en större bana i Arlöv.

1862 får Bachman burskap som skeppsfournerare och då är Bachmans skeppshandel född. Sedan rullar det på. Grundaren, Fredrik Bachman, avlider vid sekelskiftet, 1800-1900, sönerna tar över och 1910 ombildas företaget till aktiebolag. 1924 kommer Wilhelm G Walldow till firman. De olika avdelningarna utvidgas, partihandeln ökar, liksom tillverkningen av presenningar, flaggor och diverse utrustningsartiklar för fartyg.  Bachmans har flyttat från Mercuriuskvarteret till N Vallgatan 66 och därefter till nr 68. Sedan går flyttlasset till N Vallgatan 74.

1975 sker något som skall förnya Bachmans. Södra Sveriges Dyk & Flottservice startas i Malmö frihamn. Man sysslar med dykeriarbeten och service av livflottar. Året därefter ombildas företaget till aktiebolag med namnet Dyk & Flottservice. Nu flyttar man från frihamnen till de lokaler där verksamheten bedrivs än idag. Och 1981 förvärvar man samtliga aktier i AB Bachmans Repvaruaffär & Skeppshandel. Skeppshandeln drivs vidare som skeppshandel och båttillbehörsbutik.

Bachmans epok på väster i Malmö avslutas 1995 då Skeppshandeln flyttas till Dyk & Flottservice lokaler på Nubbgatan 7. Mycket av den gamla inredningen och atmosfären får gå med på flyttlasset.

Numera ligger fokus på de mindre båtarna, industri och personer som är helt utan båt. I servicestationen erbjuds service av både stora och små livflottar, överlevnadsdräkter och flytvästar.

Hälsningar

Båtklubben

Hjärt-Lung-Räddning

Skåre Båtklubb har i samarbete med TBG Räddningstjänst, Gislöv och Smyges båtklubbar fått 8st utbildningsplatser i HLR.

Datum för utbildning är 25/2 resp 18/3. Tid 18-21. Plats Räddningstjänsten i TBG alternativ någon av klubbarnas lokaler.

Då vi endast har totalt 8 platser fördelade på dessa 2 utbildningstillfällen, (max 12 personer åt gången fördelade på 3 klubbar), ber jag er som är intresserade av att lära sig HLR att snarast anmäla sig till: kenneth.lundgren@mbox305.tele2.se.

Det går också bra att ringa mig på 0708-131624. Meddela vilket/vilka datum ni har möjlighet att gå.

OSA senast 8 februari

Tänk på: endast 8platser, först till kvarn….sen blir det reservlista.

Kan bli underlag för framtida utbildningsplaner.

MVH

Kenneth Lundgren

Båtklubbens tf. Ordförande Informerar

GOD FORTSÄTTNING PÅ HELGEN & GOTT NYTT ÅR

Jag ser fram emot ett nytt spännande år för Skåre Båtklubb, där vi med gemensamma krafter skall få gemenskap och intresse vakna till från vinterdvalan. Vi ser också fram emot att fortsätta det goda samarbetet med Skåres Byalag och Skåres Fiskarförening. Tillsammans gör vi skillnad!!!

Skåres hamn behöver gemensamma krafter för att bevaras såsom vi vill ha den. I dagsläget är det mycket kommunikation med myndigheterna gällande: det planerade Naturreservatet, de höjda avgifterna, hamnens underhåll etc.

Båtklubbens lokaler har med hjälp av drivande krafter som Alf och Bengt i spetsen fått ett riktigt lyft, nya fönster mot havet i väster ger ett härligt ljus och utsikt. Tack alla som varit med och hjälpt till.

Det som händer närmast är att vi kallar till ett ordinarie Årsmöte i feb/mars, kallelse kommer.

Då kommer vi att välja ny ordförande och kassör samt ledamöter. Vi har haft en interimsstyrelse med undertecknad som ordförande och Jan Kärrman som kassör sedan Daniel och Ulrika avsade sig uppdragen i somras. Dessa poster måste officiellt tillsättas på ett utlyst möte, där val äger rum.

Jan Kärrman samt undertecknad kommer då att presentera våra tankar om klubbens framtid. Bl.a. så planerar vi att hålla kurser i sjömanskap/sjövett och navigation.

Medlemsavgiften ligger kvar på 250:-

Bland förmånerna är att denna summa dras av vid kursdeltagande i Skåre Båtklubb, som t.ex förarbevis. Observera att ev. överskott av kursavgifter tillfaller klubben eftersom Jan Kärrman samt undertecknad inte har för avsikt att ta ut någon ersättning för egen del förutom omkostnader för studiematerial etc som används i undervisningen. De som inte är medlemmar kommer att få betala kursavgifter som ligger i paritet med medborgarskolans och andra studiecirklars avgifter.

Som medlem i Skåres Båtklubb erhåller man även tidningen ”Båtliv”. 6 nummer per år rakt hem i brevlådan.

Vi hälsar alla nya, gamla och nygamla:) medlemmar välkomna.

Jag får be er att betala in medlemsavgiften senast 31 Januari 2015.

Betalningsinfo längst ner.

Mvh

Kenneth Lundgren

tf ordförande

Skåre Båtklubb

 


SKÅRES BÅTKLUBB

Bg 306-4342

Ange Betalningsavsändare Namn och postadress