Styrelse Skåre byalag

Styrelseledamöter
Aktivitetsansvariga
Ordförande: Christer Ekström Vägunderhåll: Alf Olsson
Kassör: Irene Canerholm Midsommarfirande: Gustav Jonsmeden
Sekreterare: Håkan Svensson Miljögruppen: Agneta Renström
Ledamot: Gustav Jonsmeden Historiegruppen: Agneta Renström
Ledamot: Elisabeth Mansell Badbrygga: Brian Mansell
Ledamot: Håkan Svensson Valborgsmässobål: Johnny Andersson
Ledamot: Agneta Renström
Ledamot: Bengt Werner Hemsida: Gustav Jonsmeden
Ledamot: Hans Janstad Skåreboträffar: Elisabeth Mansell